تبلیغات
وجود خود را دریابیم - نکته چهار
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 
 تغییر را از خود آغاز کنیم،
 اولین تغییر در چگونگی دید ماست.
چشم ها را باید شست
 جور دیگر نگاه کرد.
قرآن کریم:
خداوند سرنوشت هیچ قئمی را تغییر نمی دهد
مگر آنکه خودشان بخواهند.
(سوره رعد)

;Begin the change with yourself
.clean your eyes to see with a different view